Port

רכיב הסטרימינג הרב-תכליתי למערכת סטריאו או מקלט קיימים.
$ 449.00
מחיר מומלץ

Amp

המגבר הרב-תכליתי שהוא הכוח מאחורי כל הבידור שלכם
$ 649.00
מחיר מומלץ

Boost

צרו רשת אלחוטית ייעודית למערכת Sonos באמצעות Boost.
$199
מחיר מומלץ

In-Ceiling Speaker (צמד)

הרמקולים האדריכליים מבית Sonance להאזנה סביבתית.
$ 599.00
מחיר מומלץ

In-Wall Speaker (צמד)

הרמקולים האדריכליים מבית Sonance להאזנה ממוקדת.

$ 599.00
מחיר מומלץ

רמקול חיצוני (צמד)

הרמקולים האדריכליים מבית Sonance להאזנה בחוץ.
$ 799.00
מחיר מומלץ